Tanıma ve Tenfiz Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tanıma ve Tenfiz Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yurt Dışı Alınan Boşanma Kararının Tanınması

Yurt dışı mahkemesinden alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması, söz konusu ilamın ülkemizin hukuk sisteminde doğrudan geçerliliğinin olmaması sebebiyle gerekli bir hukuki işlemdir. Nitekim söz konusu yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu ilam, tanıma ve tenfiz davaları sürecinden geçirilmeden Türk nüfus kayıtlarına ve devletin resmi belgelerine işlenememektedir. Bu sebeple yurt dışı alınan boşanma kararının tanınması hukuki bir gereklilik haline gelmektedir.

Yurt dışında, herhangi bir ülkenin yerel mahkemesinde boşanma davası görmüş ve boşanmalarına dair kesin hüküm almış alan kişiler, kendi hukuk sistemimize göre halen evli sayılmaktadır. Nitekim söz konusu kararın Türkiye’deki nüfus müdürlüklerinde bile görülmesi mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda söz konusu kişiler ve özellikle gurbetçiler, Türkiye sınırları içinde yeni bir evlilik yapmak istediklerinde başvurdukları nüfus müdürlüğünde evli olduklarını gördüklerinde ancak bu durumun idrakine varabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Yurt dışı boşanmanın Türkiye’de tanınması 2019 yılında da hukuk sistemimizde belirlenen hükümlere tabi olunarak gerçekleşen hukuki bir işlemdir. Bu noktada devreye tanıma ve tenfiz davaları girmektedir. Nitekim tanıma davası; yabancı ülke mahkemesi tarafından verilen boşanma ilamının ülkemiz mahkemelerince de tanınması, kararın kesin hüküm gücünün Türkiye’yi de kapsaması şeklinde tanımlanmaktadır.

Herhangi bir özel hukuk konusunda yabancı ülke mahkemelerinin vermiş olduğu kesin hükümlerin ortaya çıkardığı sonuçlar, söz konusu ilamı veren yabancı mahkemenin bulunduğu ülkenin resmi hukukuna göre belirlenmektedir. Bu bağlamda, hukuk sistemimizde yer alan ilgili kanunlarda, “Yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hükmü ifade eder.” denilmektedir. Dolayısıyla bu mahkemenin vermiş olduğu karar tarihi itibarıyla boşanmanın kesinleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada ülkemiz mahkemelerince gündeme gelen tanıma ve tenfiz davalarının sonuçlandığı tarihte evliliğin sonlandırılması söz konusu olmamaktadır.

Bunun yanında tenfiz davaları da yabancı bir mahkeme tarafından verilen boşanma ilamının tenfizini kapsamaktadır. Bu tanımlama ile kast edilen, yabancı ülke mahkemesinin vermiş odluğu kesin hükümlerin Türkiye’de icra edilebilmesidir. Dolayısıyla tenfiz kararı, yine aile mahkemesi tarafından verilen tanıma kararından bağımsız olarak ele alınması gereken bir hukuki işlemdir. Bu noktada yabancı ülke mahkemesince verilen nafaka ve tazminat gibi icraya tabi kararların Türkiye’de uygulanabilir olması için tenfiz kararı gereklidir.

Yurt dışı alınan boşanma kararının tanınması hususuna ilişkin detaylı bilgileri avukatlık ofisimizden danışmanlık hizmeti alarak temin edebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN