İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olan Arabuluculuk Nedir?

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olan Arabuluculuk Nedir?

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olan Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk İlgili Bilinmesi Gerekenler

Hukuk sistemimizde zaman zaman çeşitli özel hukuk alanlarında yapılan kanun ve yönetmelik güncellemeleriyle yeni uygulamaların yürürlüğe konulması söz konusudur.

Bu bağlamda son olarak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi ve işveren arasında yaşanan hukuki ihtilaflarda dava açmak isteyen tarafın, İş Mahkemesi’ne başvuru yapmadan önce arabuluculuk faaliyetlerine yönelmesi gerekmektedir.

İlgili kanunda yer alan düzenlemelere göre, uyuşmazlık yaşayan işçi veya işverenin, arabuluculuk yoluna gitmeden yetkili mahkemeye dava başvurusunda bulunması durumunda, söz konusu başvuru, dava şartı yokluğu gerekçe gösterilerek reddedilmektedir.

Hangi Uyuşmazlıklar Arabuluculuk Şartı Kapsamına Alınmaktadır?

İş Hukuku kapsamında değerlendirilmeye alınan uyuşmazlıkların, dava şartı olarak arabuluculuk faaliyetlerine yönlendirilmesi işçi ile işveren arasında yaşanan belirli birtakım uyuşmazlıklardan oluşmaktadır.

Bu noktada bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan pek çok uyuşmazlık bu şartlara dahil edilmiştir. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse, en başta içi ve işverenin alacak veya borç maksadıyla yaşamış oldukları uyuşmazlıklar yer almak üzere tazminata ilişkin konular olan;

  • kıdem tazminatı
  • ihbar tazminatı
  • kötü niyet tazminatı
  • fazla mesai ücreti
  • hafta tatili ücreti
  • yıllık izin ücreti

gibi alacak davaları arabuluculuk yöntemine başvurma yolu aranan İş Hukuku uyuşmazlıkları arasında bulunmaktadır.

Tüm bunların yanında işçi tarafından açılan işe iade davalarında da arabulucuya başvurma dava şartı olarak öne çıkmaktadır. Fakat, işçi ve işveren arasında yaşanan hukuki ihtilaflardan olan iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile bu davalara ilişkin tespit ve itiraz davaları, arabuluculuk şartı kapsamına alınmayan dava uyuşmazlık türleridir.

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Yetkili Kimdir? Başvurular Nereye Yapılır?

İş Hukuku ihtilaflarında başvurular, adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılmalıdır. Arabuluculuk bürosu bulunmayan adliyelerde ise arabuluculuk bürosu sıfatıyla görev yapan Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü, söz konusu uyuşmazlıkların çözümünde yetkili yargı kurumudur.

Arabulucular Nasıl Atanır, Arabulucu Seçiminde Tarafların Etkisi Nedir?

Arabulucu siciline kayıtlı olan uzman arabulucular listesinden yapılan atamalarla arabulucular atanmaktadır. Bu atamayı da adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosunda görevli personel yapmaktadır. Öte yandan tarafların uzlaşması halinde söz konusu listede yer alan herhangi bir arabulucu da görevlendirilmektedir. Bu noktada uyuşmazlık yaşayan iki tarafın da aynı arabulucuya onay vermiş olması temel şarttır.

Arabuluculuk Yolunun Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Arabuluculuk bürosuna başvuru yapılarak gerçekleştirilen işlemlerde uyuşmazlık yaşayan taraflardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Öte yandan taraflar arabuluculuk görüşmeleri sonucunda uzlaşma yapamaz ve ihtilaf çözüme kavuşturulmamışsa 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Anlaşma durumunda ise ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit bir şekilde yarı yarıya ödenmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN