İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı

Uzman iş hukuku avukatı, hukuk sistemimizde özel bir hukuk alanı olarak tabir edilen iş hukuku kapsamına alınan uyuşmazlıkların çözümünde profesyonel destek sunan kişidir. İşçi ile işveren arasında yaşanan hukuki ihtilaflarda; deneyimi, bilgi birikimi ve ilgili mevzuatlara hakim olması ile birlikte bu konularla alakalı olarak yüksek yargı organlarından verilmiş nihai kararlar hakkında da bilgi sahibi olarak söz konusu uyuşmazlıkların çözümünde profesyonel hizmet veren kişiler uzman iş hukuku avukatı olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde hukuki alanda en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan biri de muhakkak işçi ile işveren arasında yaşanan ihtilaflardır. Nitekim ülkemizde milyonlarca işçi ve işveren arasındaki ilişkinin hukuki dayanağı, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince belirlenmiş ve düzenlenmiştir. Dolayısıyla meydana gelen uyuşmazlıklarda muhtemel hak kayıplarına uğramamak ve istenilen sonuçlara ulaşabilmek için söz konunu 4857 sayılı Kanun’a hakim, bu alanda Yargıtay kararları da dahil olmak üzere güncel bilgi sahibi olan avukatların desteğine başvurmak mümkün mertebe fayda sağlamaktadır.

Uzman İş Hukuku Avukatı

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi, yasalarımıza ve ilgili mevzuatlarımıza göre İş Hukuku kapsamına alınmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan uyuşmazlıkların temelinde iş sözleşmesi yer almaktadır. Zira iş sözleşmeleri taraflara belirli birtakım yükümlülükler vermektedir. Söz konusu işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de sağlıklı, hayatın normal akışına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan yükümlülükler şunlardan oluşmaktadır:

  • İşçinin borçları: İş görme borcu, işverenin talimatlarına uyma borcu, işverenine ve işine sadakat borcu, rekabet etmeme borcu
  • İşverenin borçları: Ücret ödeme borcu, işçiyi koruma ve gözetme borcu, işçilere eşit davranma borcu, hakkaniyetli iş ilişkisi kurma ve diğer borçlar.

Görüldüğü üzere iş sözleşmesi ile hukuki zemine oturtulan yükümlülükler bu unsurlardan oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya birkaçının herhangi bir taraf iradesi altında yerine getirilmediği durumlarda da hukuki ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, iş sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklara örnek teşkil etmesi açısından şu davalardan bahsetmek mümkündür:

  • İşçinin ücret alacağı davaları (fazla mesai ücreti, yıllık izin ücretleri, yol ve yemek ücreti, maaş ücreti ve benzeri alacaklara ilişkin uyuşmazlıklar)
  • İş sözleşmesinin sonlandırılması kapsamında gündeme gelen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı talepleri
  • Yine iş sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkin işe iade davaları

İş Hukuku Davalarında Avukat Desteği

Uzman iş hukuku avukatı desteği ile bu kapsamda 4857 sayılı İş Kanunu’na göre düzenlenmiş yasalardan yola çıkarak profesyonel çözümler üreten avukatlara, hukuk büromuzdan ulaşabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN