İş Hukuku Avukatı Yanınızdaysa Sorun Yok

İş Hukuku Avukatı Yanınızdaysa Sorun Yok

İş Hukuku Avukatı Yanınızdaysa Sorun Yok

İşçi Avukatı

Günümüzde yaşam standartlarının altında kalmamak adına, milyonlarca insan çeşitli meslek ve iş kollarında çalışmaktadırlar. Emek verildikten sonra kazanılan kazanç ile insanlar yaşamlarını sürdürmektedirler. Ancak bazı zamanlarda ekonomik ya da mesleki haksızlıklara uğraya bilinmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğundan İşçi Avukatları imdada yetişmektedirler. İşçilerin yasal haklarının ihlal edildiğini ve haklarının yendiğini düşündüğü durumlarda İşçi Avukatı tutarak, kanun yolu ile yasal bir süreç başlatabilmektedir.

Bunların neler olabileceğinden bahsetmek gerekirse, Çalışan kişi Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacağı talebinde bulunabilmektedir. Aldığı Kıdem Tazminatında hata olduğunu eksik olduğunu düşündüğü durumlarda ise hukuki mercek çerçevesinde, Kıdem Tazminatı Hesaplaması yaptırabilmektedir. Kıdeme Esas Tutulan Süre davası, Çağrı Usulüne Göre Çalışma gibi çeşitli haklarını savunduğu dava açabilmektedir.

Öte yandan en sık karşılaşılan Dava ise İşçi Alacakları Davasıdır. Bu Dava türünde, iki maaş tutarında ödenen ikramiyenin, yılda bir maaşa indirildiği durumlarda, çalışma koşulları ile ilgili hukuk dışı durumlarda ve varsa ikramiye alacağının hüküm altına alınmasının sağlandığı davalardır.

İşçi ve işveren arasında genel olarak, bu tarz davalara sıkça rastlanabilmektedir. İşverenlerin genel olarak işçiler için hakkını aramada daha az istekli olduklarını düşündüklerinden, hukuk dışı yaptırımlarda bulunabilmektedirler. Böyle durumlarda işçiler haklarını arama konusunda İşçi Avukatı tutarak, yasal haklarını sonuna kadar arayabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, davacı da olunsa davalı da olunsa, en uygun sonuca varma aşamasında kanıt ve delil gerekmektedir. İş dünyasında bazı, hak kayıpları resmi ve yazılı dokümanlarla ispatlanamaya bilmektedir.

Örneğin yasalalar günlük çalışma saatlerini belirlediği halde, bu sürenin üzerinde çalışan işçiler bu durumu nasıl ispat edebilirler? Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlama ile yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar, aynen burada da geçerlidir. İşçi ücret bordrolarına imzasını atmış ise, sahte olduğu ispat edilinceye kadar o bordrolar kesin delil niteliği taşımaktadır. Aksi ispatlanamadıkça fazla çalışılmış olunsa dahi, ücretinin verildiği varsayılmaktadır. Bu durumda işçi, iş yerine giriş ve çıkış saatlerini tutan belgeleri delil olarak sunabilir. Ancak fazla çalışmanın yazılı belge ile ispat edilemediği durumlarda ise, tanık beyanları ile sonuca gidebilmektedirler. Öte yandan yaptığı iş ve verilen emek araştırılmaya müsait ise, araştırması yapılarak, gün içerisinde fazladan çalıştığını ispat edebilmektedir. Bu örnekte görüldüğü üzere böylesi bir hak mahrumiyetinde bile, işçi yasal yollara başvurarak hakkını arayabilmektedir. İşçilerin, işveren ve ya işi ile ilgili hemen hemen her sıkıntısını yasal yollarla çözebilmesi mümkün bir durumdur. Bu süreci sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yürütebilmesi içinde İşçi Avukatı tutarak, vakit kaybetmeden hakkını arayabilir.

İş hayatında her an karşılaşılabilecek sorunlar olabildiğinden ve kanunların işçiler içinde savunucu kuralları olduğundan, her çalışan insan sıkıntısını İşçi Avukatı ile paylaşarak, olması gereken duruma kavuşabilmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN