İhtiyari Arabuluculuk Nedir, Nasıl Uygulanır?

İhtiyari Arabuluculuk Nedir

İhtiyari Arabuluculuk Nedir, Nasıl Uygulanır?

Toplum nezdinde yaşanan özel hukuk uyuşmazlıklarında yıllardır aktif bir şekilde uygulanan arabuluculuk uygulamaları, son dönemde yürürlüğe konulan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun akabinde resmiyet kazanarak kapsamı genişletilmiştir.

Bu bağlamda önce İş Hukuku bağlamındaki işçi ve işveren arasında yaşanan hukuki ihtilaflarda uygulanması zorunlu hale getirilen arabuluculuk faaliyetleri, son olarak Ticaret Hukuk kapsamındaki davalarda da öncelikle gerçekleştirilmesi gereken şartlar içine alınmıştır.

Öte yandan ihtiyari arabuluculuk kavramı da güncelliğini korumaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere ihtiyari arabuluculuk, herhangi bir zorunluluk olmadan davaya konu olan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını ifade etmektedir.

İhtiyari kelime anlamıyla, isteğe bağlı veya seçimli gibi bir kavrama tekabül etmektedir. Bu bağlamda ihtiyari arabuluculuk, yaşanan özel hukuk ihtilaflarında arabulucu hakemliği ile çözüme gidilmesini sağlaması sebebiyle son dönemde giderek tercih edilen ve popülerlik kazanan bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.

İhtiyari arabuluculuk sayesinde hukuki uyuşmazlığa düşen taraflar, mahkemeye başvurarak dava açmak yerine öncelikle arabulucu huzurunda karşılıklı anlaşma ve uzlaşma yönteminden yararlanarak sürecin çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlayabilmektedir. Bu noktada arabuluculuk faaliyetlerinin uyuşmazlık yaşayan taraflara pek çok faydasının bulunduğu da aşikârdır.

İhtiyari Arabuluculuğun Uygulandığı Alanlar Nelerdir?

Özel hukuk alanında hemen hemen bütün alanlarda aktif olarak kullanılıp uygulanabilen bir sistem olan ihtiyari arabuluculuk faaliyetlerinden, hukuki ihtilafa düşen kişilerin de onay vermesi halinde pek çok konuda yararlanılabilmektedir. Nitekim davaların uzun sürmesi, masraflı olması ve karışık bir yönteme sahip olması sebebiyle ihtiyari arabuluculuk faaliyetleri çok daha cazip ve avantajlı bir hale gelebilmektedir.

Bu bağlamda, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar, alacak verecek gibi borç hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklar ve tazminat taleplerine ilişkin ihtilaflar, ihtiyari arabuluculuk hizmetleri ile çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu sayede uzun süreli ve masraflı davalar yenide uyuşmazlık yaşayan taraflar, arabulucu görevini yerine getiren uzman kişinin hakemliği altında çözüme kavuşabilmektedir.

İhtiyari Arabuluculuk Faaliyetlerinin Uygulanmadığı Hukuki Alanlar

İhtiyari arabuluculuk faaliyetleri her ne kadar özel hukuk alanlarında geniş bir kitleden kapsam alanına sahip olsa da bazı hukuki konularda uygulanması kanunen geçersiz ve hükümsüz sayılmaktadır.

Bu noktada başta Ceza Hukuku olmak üzere, Vergi Hukuku ve İdare Hukuku uyuşmazlıklarında ihtiyari arabuluculuk uygulanmamaktadır. Çünkü söz konusu hukuk alanlarında kendi içinde uzlaşma yolları bulunmaktadır. Öte yandan babalık davaları ve boşanma davaları gibi Aile Hukuku kapsamına alınabilecek uyuşmazlıklarda ve davalarda da ihtiyari arabuluculuk faaliyetleri uygulanmamaktadır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN