Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk Ücreti

Taraflar, aralarında bu ücret ve masraflardan hangi tarafın hangi oranda sorumlu olacağını da kararlaştırabilirler. Ancak taraflar böyle bir karara varmamışlarsa; Arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı Tarafından belirlenmiş olan ve arabuluculuk sürecinin sona erdiği tarihteki Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir.

Arabulucu Ücreti Ne Kadardır?

Arabuluculuk faaliyetlerinin giderek yaygınlaşması hatta ihtiyari arabuluculuğun yanında özellikle İş Hukuku ve Ticaret Hukuku davalarında zorunlu arabuluculuk şartının getirilmesinden sonra, vatandaşların arabuluculuk ile ilgili yapmış olduğu araştırmalarda da artış görülmektedir. Nitekim ülkemiz hukuk sisteminde 2013 yılından itibaren resmi olarak uygulanmaya başlanana arabuluculuk uygulamaları, aralarında uyuşmazlık yaşayan taraflara sunduğu avantajlar ile giderek popüler bir hale gelmiştir.

Arabuluculuk faaliyetlerinde, alanında uzman bir kişinin arabulucu sıfatıyla hakemlik gerçekleştirmesinin akabinde yaşanan hukuki ihtilaflar çözüme kavuşturulmaktadır. Bu bağlamda arabulucu olmadan resmi bir şekilde arabuluculuk faaliyetine başvurulmuş olması mümkün değildir. Öte yandan hukuk fakültesi mezunlarından oluşan ve yaklaşık 5 yıllık sektörel deneyimin akabinde ilgili kurumların vermiş olduğu eğitimleri alarak arabulucu olmaya hak kazanan uzmanlar, diğer hukuki danışmanlık hizmetlerinde olduğu gibi arabuluculuk faaliyetlerini de belirli bir ücret üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda vatandaşlar arabuluculuk hizmetlerine başvurmadan önce arabulucu ücreti hakkında internet üzerinden sıklıkla araştırma yapmaktadır.

2019 Arabulucu Ücreti

Arabuluculuk faaliyetlerinde arabulucuların almış olduğu ücrete ilişkin tarife, her sene ilgili kurumlar tarafından belirlenerek, resmi gazetede yayımlanmasının ardından kamuoyuna duyurulmaktadır. Vatandaşlara duyurulan bu tarifede, aynı hukuk barolarına bağlı olarak avukatlık görevini yerine getiren avukatların sahip olduğu gibi minimum yani en düşük tutar bulunmaktadır. Bu bağlamda söz konusu tarifenin altında gerçekleştirilen arabuluculuk hizmetleri, ilgili kurum tarafından yok hükmünde kabul edilmektedir. Bu sebeple arabulucu olarak görev yapacak olan uzman kişi, arabuluculuk faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce söz konusu tarifeyi de göz önünde bulundurarak, uyuşmazlığa düşen taraflar ile ücret sözleşmesi yapmaktadır.

Arabulucu Tarife Ücreti 2019 Yılında Ne Kadardır?

Arabulucunun, aralarında hukuki uyuşmazlık bulunan taraflara sunduğu arabulucu ücreti, tarafların anlaşma veya anlaşamama durumuna, uyuşmazlığa dahil olan taraf sayısına ve son olarak da uyuşmazlığın konusuna göre farklılık gösterebilmektedir. Bu bağlamda örnek olarak İş Hukuku kapsamına giren ve işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklarda 2019 yılı itibarıyla anlaşma sağlanamaması ve 2 taraf olması durumunda verilmesi gereken ücret 680,00 TL’dir.

Öte yandan bir diğer zorunlu arabuluculuk faaliyetlerinin görüldüğü hukuki alan olan, ticari davalarda yine aynı şekilde anlaşma sağlanamamış ve iki gerçek kişi arabuluculuk hizmeti almak istemiş ise ödenmesi gereken tutar 1.320,00 TL’dir.

Bununla birlikte arabuluculuk faaliyetleri sonrasında ihtilaf ortadan kalkmış ve anlaşma sağlanmış ise, söz konusu arabulucu ücreti kademeli olarak %6’dan aşağıya doğru inmektedir. Bu noktada bir örnek ile açıklamak gerekirse 100.000,00 TL anlaşma tutarının olduğu düşünüldüğünde, tutarın 3 farklı ödeme türünde %6, %5 ve %4’lük hesaplamalara uğramasının ardından arabulucuya verilmesi gereken toplam ücret 5.150,00 TL olacaktır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN